Здравей Гост

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Toshko

*
 • *****
 • 4553
  • Профил
Идеалният смукател за турбо Фолксваген ВР-6
The ideal intake for turbo Volkswagen VR-6
Die ideale Aufnahme für Volkswagen BP-6
Die ideale Ansaugkrümmer für turbo Volkswagen VR6 Motor
Die ideale Ansaugkrümmer VW VR6 Motor

Тази сутрин докато пиех кафе просто ми дойде идеята, а нямам нито Фолксваген, нито VR6, затова реших да споделя. Дано бъда полезен на някого! Всяка обратна връзка е добре дошла!
Свържете се с нас във Фейсбук: www.facebook.com/PenkillerDIY
This morning while I was drinking coffee the idea came to me. I have neither Volkswagen nor VR6, so I decided to share. May be useful to someone! Any feedback is welcome!
Connect with us on Facebook: www.facebook.com/PenkillerDIY
An diesem Morgen, während Kaffee trinken nur Idee kam mir, und haben weder Volkswagen noch VR6, also beschloss ich, zu teilen. Kann nützlich sein, jemand zu sein! Jedes Feedback ist willkommen!
Schließen Sie mit uns auf Facebook: www.facebook.com/PenkillerDIY

Тунинг ентусиастите знаят, че компактният и мощен ВР6 има едно слабо място в дизайна и това е голямата трудност, която среща всеки желаещ да направи смукателен колектор, който да захранва еднакво всички цилиндри с въздух при турбо приложение. С големите дебити на въздух идват и проблемите той да бъде доставен еднакво на двете групи от по три цилиндъра, които не са при съвсем еднакви условия. Колкото повече буст прилагаме на мотора, толкова повече разликите се задълбочават.
При много тежки приложения тунинг майсторите използват електроники, които се настройват цилиндър по цилиндър, както за запалването, така и за горивото, но това също е компромис.
Идеалният турбо смукател за VR6 за Фолксваген или Порше се състои от два симетрични смукателя с по три тромпета свързани каскадно с главен обем, който се пълни от интеркулера.

Tuning enthusiasts know that compact and powerful VR6 has a weak point in the design and it's a great difficulty that face anyone wishing to make inlet manifold to feed equally all cylinders with air in turbo application. With high flows of air come the issues it to be delivered uniformly to the two groups consisting of three cylinders each which are not at exactly the same conditions. The more boost is implemented, the more differences deepen. In very severe applications tuners use electronics that are tuned cylinder by cylinder for ignition and fuel, but it is also a compromise. The ideal VR6 turbo inlet manifold for Volkswagen or Porsche consists of two symmetrical trumpet manifolds cascaded with a master volume, which is fed by the intercooler.
Tuning-Fans werden wissen, dass kompakte und leistungsstarke VR6 hat einen Schwachpunkt in der Entwicklung und es ist toll, Schwierigkeiten, die jeden, der Einlaßkrümmer an alle Zylinder mit Luft bei Turbo-Anwendung ebenso Macht zu machen Gesicht. Mit hoher Ströme von Luft, die Probleme und es gleichmäßig auf die beiden Gruppen von drei Zylindern, die nicht exakt den gleichen Bedingungen zugeführt werden. Je mehr Schub Umsetzung der Motor, desto mehr Unterschiede zu vertiefen.
In sehr schweren Anwendungen Tuner verwendete Elektronik, die für die Zündung und Kraftstoff abgestimmten Zylinder Zylinder, aber es ist auch ein Kompromiss.
Ideal für VR6 Turboeinlass Volkswagen oder Porsche aus zwei symmetrischen Kapuze mit drei mit Trompete Master-Lautstärke, die durch den Ladeluftkühler gefüllt ist kaskadierbar.


Равни дължини на смукателните тръби, еднакви градуси на извивките, симетрични извивки, тромпети поставени при еднакви условия в троен каскаден смукателен колектор.
Equal lengths of suction pipes, the same degree of curvature, symmetrical curves, trumpets placed under identical conditions in a triple cascade intake manifold.
Gleich langen Saugrohre, den gleichen Grad der Krümmung, symmetrischen Kurven, Trompeten unter identischen Bedingungen in einem Dreierkaskade Ansaugkrümmer angeordnet.


Можем да разработим дизайна в доста по-голяма степен, както направихме с двойно настроените гърнета за Форд Мустанг, вижте тази тема:
http://penkiller.com/index.php/topic,1263.0.html

We can develop the design to a much larger extent, as we did a double tuned exhaust mufflers for Ford Mustang, see this topic: http://penkiller.com/index.php/topic,1263.0.html
Wir können den Entwurf in einem viel größeren Umfang zu entwickeln, wie wir eine doppelt abgestimmte Abgasschalldämpfer für Ford Mustang finden Sie in diesem Thema: http://penkiller.com/index.php/topic,1263.0.html

Неактивен Toshko

*
 • *****
 • 4553
  • Профил
Re:Идеалният смукател за Фолксваген ВР-6 турбо
« Отговор #1 -: Юни 29, 2015, 10:48:01 22:48 »
Запознайте се с конкуренцията на моя дизайн!

* Смукателя с усти и тромпети е типичен епичен провал. Не може далечната тройка цилиндри да получи усти на едната стена на обединителя, а близката тромпети някъде посредата и Вие да наричате това еднакви условия!

* Следва брутално изпълнение на Шрик, тръбите малко са разминати може би за еднакви дължини, но размерите, сложността, теглото и най-вече съпротивлението на това нещо го правят абсурдно за сериозен тунинг!
Не мисля и че е много симетричен.

* Накрая имаме наглед разумен смукател с разминати къси тръби. Внимателното вглеждане обаче показва, че разликата в дължината е има-няма 2-3 сантиметра, различно са разположени и устите на отделните тръби, а са и различни по площ... Не става, входа е прекалено близо, а преди дросела там винаги има коляно, което задължително изкривява потока. Като прибавим и факта, че двигателя работи на импулси нещата стават съвсем хаотични.

* Слагам и снимка на двигателя без глава за да видите на какво разположение на цилиндрите се дължи разликата в дължината на портовете и от тук необходимостта от сложен смукател.

- Всичко това са привидни решения, които не работят универсално, а само при определен дебит... Тоест за драг или за ограничени и компромисни приложения.

- Нужен е истински симетричен смукател, който поставя цилиндрите при наистина равни условия. При всяко събитие на всмукване то трябва да се случва при еднакво налягане и в еднаква среда.

-> Идеята е много проста, далечните цилиндри получават тръби скъсени с дължината на портовете в главата, едвакви сгъвки, тромпети и обединител. Близките три цилиндъра получават същите сгъвки или колена в същата или обратна посока, същите тромпети и същия обединител. Двата обединителя се свързват симетрично каскадно с главен обем, който има дросел и е свързан с интеркулера. Или пък може да имат по една каскадна тръба и двете тръби да са обединени.

Варианти има много, важен е принципа.

За да стане идеално бих промениил дължината на всяка една тръба така, че всички тръби да имат еднакъв обем заедно с прилежащият им порт, така и вакуумния сигнал ще бъде еднакво силен* при тромпета и наистина ще имаме еднакво пълнене. Промяната вероятно ще бъде в рамките на сантиметър-два, тоест дължитите ще могат отново да бъдат приети за равни.
Пли това пълненето ще бъде еднакво за всички режими от празен ход до където държат турбото и буталата!

*въздуха е линейно свиваем, тоест въздуха във всяка тръба образувана от всеки порт и смукател е пружина, дължината е важна, но общият обем и двете площи в двата края на тръбата дефинират определена пружина, която пренася сигнали по определен начин.

Неактивен Toshko

*
 • *****
 • 4553
  • Профил
Re:Идеалният смукател за Фолксваген ВР-6 турбо
« Отговор #2 -: Юни 30, 2015, 10:25:59 10:25 »
Естествено, нищо не е баш такова, каквото изглежда.
Идеята за еднаквите колена и еднаквите дължини продължава да бъде много добра, но се налагат някои промени.

Проблемът е там, че VR6 има ред на запалването като шест цилиндров редови или 1-5-3-6-2-4. Тоест, редуват се цилиндри от предната и задната тройка гледано откъм ремъците. При първоначалната идея се получава така, че единия обединител е само на четните, а другия само на нечетните. При този ред на палене това означава, че първо ще работи само единия смукател за 360 градуса, а след това само другия за следващите 360, а първия ще почива.
Така първи и шести цилиндър ще получат въздух от статичен обем, докато трети и четвърти ще бъдат последни на опашката.

Очевидно е че пълненията трябва да се разпределят по равно и смукателя да бъде или с един обем или разделен на предни и задни цилиндри.

Идеята е достатъчно проста за да се адаптира към тези изисквания, затова заповядайте новата версия, която вече е идеална!