Здравей Гост

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен ^Del^

*
 • ****
 • 204
  • Профил
Построена,но неплатена къща
« -: Май 12, 2011, 11:03:24 23:03 »
И аз да попитам за един въпрос,който се отнася за мои близки.Та един мой близък,построил къща (говорим от парче земя,прави къща с двор).Обаче собственика на къщата отказва да си плати за удоволствието.Като не е платен нито материала с който е строен,нито труда,нито нищо.Сега,че този мой близък е мега големия баламурник,няма да коментираме (фактите са си факти),въпросът е има ли легален начин да си получи парите ???
Your ass must get jealous of all the shit that comes out of your mouth!
Re:Построена,но неплатена къща
« Отговор #1 -: Май 13, 2011, 07:08:40 19:08 »
Ами кажи поне имат ли писмен договор двете страни ........ или договорката , макар и устна пред свидетели ли е станала ?

Неактивен ^Del^

*
 • ****
 • 204
  • Профил
Re:Построена,но неплатена къща
« Отговор #2 -: Май 14, 2011, 02:01:13 02:01 »
Договор няма,свидетели много. На прима виста се сещам за 5 работника, 3-ма дето просто са доставяли материал (т.е. нямат връзка със страните) и съседи,познати,приятели и прочие.
Договор не е имало,тъй като някъде в началото,двамата герои от случката са били приятели... и явно този мой глупав познат,не е очаквал да се възползват от глупостта му...
Your ass must get jealous of all the shit that comes out of your mouth!

Неактивен Toshko

*
 • *****
 • 5408
  • Профил
Re:Построена,но неплатена къща
« Отговор #3 -: Май 14, 2011, 06:22:27 18:22 »
А има ли проект, разрешение за строеж, актове съпътстващи строителството (образци от 1 до 16 за откриване на строителна площадка и т.н. чак до пускане в експлоатация), както и имало ли е строителен надзор?

Поне материалите платени ли са?

Инвеститора има ли възражения за отклонения от проекта или за отклонения от договореното или обичайното качество? Ако няма договор ще се гледа, дали проекта е изпълнен с достатъчна точност и дали вложените материали и изпълнението са от поне средно качество.

Неактивен ^Del^

*
 • ****
 • 204
  • Профил
Re:Построена,но неплатена къща
« Отговор #4 -: Май 15, 2011, 01:50:12 01:50 »
От гледна точка на документациите съпътстващи строежа предполагам всичко е точно.Ще попитам все пак.Предполагам не е имало строителен надзор,ще попитам и за това.

Материалите не са платени.
Клиентът няма никакви възражения що се отнася до качеството на изработката (то няма и как да има,наистина всичко е направено с акъла си),отклонения от проекта няма никакви.Просто клиентът е решил да бъде тарикат.Според него явно едно приятелство не струва 15 000 евро :D
Не са пестени пари нито за материали ,а като качество,определено всичко е на ниво.Този мой познат може да е голям баламурник,но като строител наистина е добър.
Your ass must get jealous of all the shit that comes out of your mouth!

Неактивен Toshko

*
 • *****
 • 5408
  • Профил
Re:Построена,но неплатена къща
« Отговор #5 -: Май 15, 2011, 06:01:07 18:01 »
Добре, предполагаме, че всичко е наред със строителните книжа.

Поради липсата на писмен договор, което държа да подчертая, че не означава липса на договор въобще, предмета на доказване в един исков процес би трябвало да бъде:

1. На първо място кой е построил;
2. Дали построеното е в съответствие със заданието;
3. Дали качеството е достатъчно добро;
и
4. Че не е платено.

Също така имам едно опасение, че в случая ролите на инвеститор, възложител и изпълнител са се изпълнявали от едно и също лице - собственика дал поръчката, а твоят познат не е бил изпълнител, а просто волнонаемна строителна бригада. От това следва, че и факта дали членува в камари на строители, дали е лицензиран, дали е карал курс в строителен техникум, както и наличието на какъвто и да било друг ценц, тапия или разрешително стават безразлични. - Което е добре.
Тоест договора става договор за изработка в съвсем чист вид, което е добре, защото например дори и нито един акт да няма сградата, отговорен е изпълнителя, а бригадата майстори никога не е имала задължение за каквато и да било бумащина.
А самото строителство по такъв начин, се нарича "Строителство по Стопански Начин". Ако случайно има пълни строителни книжа, отношенията отново са се развили като при строителство по стопански начин, но има и строителни книжа  :D

По някакъв такъв начин ми се струва, че стоят нещата.
И тук ще повторя, че интернет форумите в частност този форум, служат само за много общо ориентиране в ситуацията. Всичко, което прочетете тук са просто насоки и някаква откъслечна част от нечий опит и мнение, които са споделени въз основа на още по-откъслечна информация споделена от питащият.
Следователно ти или твоят познат трябва да си служите с тази информация много внимателно и като съобразявате всичко останало, което знаете.
Най-добре е да се прибегне до услугите на местен адвокат!
Трябва да търсите адвокат, който познава ЗУТ, което значи да има клиент строител, който е имал спорове в ролята на изпълнител или под изпълнител. Желателно е исковите претенции да са били уважени все пак  :D

Аз бих се стремил да сведа иска до иск по договор за изработка, като го формулирам така, че обичайните възражения на възложителя срещу изпълнителя да не са на разположение на ответника, тоест да изкарам ответника изпълнител на обекта, а ищеца обикновенна строителна бригада, която си иска възнаграждението!

Вижте уредбата на договора за изработка:

Цитат
VIII. ДОГОВОР ЗА ИЗРАБОТКА


Чл. 258. С договора за изработка изпълнителят се задължава на свой риск да изработи нещо, съгласно поръчката на другата страна, а последната - да заплати възнаграждение.


Чл. 259. Ако не е уговорено друго, изпълнителят е длъжен да изработи поръчаното със свои средства.


Чл. 260. Изпълнителят е длъжен да предупреди веднага другата страна, ако даденият му проект или доставеният му материал е неподходящ за правилното изпълнение на работата, и да иска извършване на нужните промени в проекта или доставяне на подходящ материал. Ако другата страна не стори това, изпълнителят може да се откаже от договора.
Ако изпълнителят не направи това предупреждение, той отговаря пред другата страна за причинените й вреди.


Чл. 261. Изпълнителят е длъжен да изпълни работата така, че тя да бъде годна за обикновеното или предвиденото в договора предназначение.
Изпълнителят, който извършва работата със свой материал, отговаря за доброто качество.
Когато няколко лица са се задължили да извършат общо една работа, те отговарят солидарно, ако не е уговорено противното.


Чл. 262. Поръчващият може да проверява изпълнението на договора във всяко време, стига само да не пречи на изпълнителя.
(Ал. 2 изм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.) Ако стане явно, че изпълнителят няма да може да изпълни в срок работата или че няма да я изпълни по уговорения или надлежен начин, поръчващият може да развали договора, като има право на обезщетение по общите правила.


Чл. 263. Рискът от случайно погиване или повреда на материала се понася от страната, която го е дала, ако другата страна не е в забава.


Чл. 264. Поръчващият е длъжен да приеме извършената съгласно договора работа.
При приемането той трябва да прегледа работата и да направи всички възражения за неправилно изпълнение, освен ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на приемане или се появят по-късно. За такива недостатъци поръчващият трябва да извести изпълнителя веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако изпълнителят е знаел недостатъците.
Ако не направи такива възражения, работата се счита приета.


Чл. 265. Ако при извършване на работата изпълнителят се е отклонил от поръчката или ако изпълнената работа има недостатъци, поръчващият може да иска:
поправяне на работата в даден от него подходящ срок без заплащане;
заплащане на разходите, необходими за поправката, или съответно намаление на възнаграждението.
Ако отклонението от поръчката или недостатъците са толкова съществени, че работата е негодна за нейното договорно или обикновено предназначение, поръчващият може да развали договора.
Тия права се погасяват в шест месеца, а при строителни работи - в пет години.


Чл. 266. Поръчващият трябва да заплати възнаграждението за приетата работа. Ако възнаграждението е уговорено по единични цени, размерът му се установява при приемането на работата.
Ако през време на изпълнението на договора надлежно определената цена на материала или на работната ръка бъде изменена, възнаграждението се съответно изменя, макар и да е било уговорено изцяло.
(Ал. 3 отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.)


Чл. 267. Ако изпълнението на работата стане невъзможно вследствие причина, за която никоя от страните не отговаря, изпълнителят няма право на възнаграждение. Ако една част от работата е била изпълнена и може да бъде полезна за поръчващия, изпълнителят има право на съответната част от уговореното възнаграждение.
Изпълнителят има право на възнаграждение, ако изпълнението на работата е станало невъзможно изцяло или отчасти вследствие негодността на материала или на проекта, дадени от поръчващия, и изпълнителят своевременно го е предупредил.


Чл. 268. Ако има основателни причини, поръчващият може да се откаже от договора, макар изпълнението и да е започнало, като заплати на изпълнителя направените разходи, извършената работа и печалбата, която той би получил от изпълнението на работата.
(Ал. 2 отм. - ДВ, бр. 12 от 1993 г.)


Чл. 269. Ако изпълнителят умре или стане неспособен да извърши работата, договорът се прекратява, освен ако не е бил сключен с оглед личността на изпълнителя и ако наследниците му се съгласят да продължат изпълнението.
При прекратяване на договора поръчващият трябва да заплати извършената работа и полезно вложените материали съобразно уговореното възнаграждение.

Разгледай оцветения текст  ;)

Сега аз да питам, кои от фактите от значение за решаване на делото (от 1 до 4) всъщност за презюмирани в закона при определен фактически състав?
Дали в предмета на доказване няма да влезе доказването на датите на които е предаден строежа, както и дали възложителя е правил някакви забележки, протоколи и т.н.

Поздрави!

Едит: Щом другата страна отказва да плати, завлеченият майстор, може да упражни правата си, тоест да си получи парите само по исков ред (като заведе дело)! Това може да стане САМО по един начин: да се обърне към адвокат, който да му образува и води дело!

Неактивен ^Del^

*
 • ****
 • 204
  • Профил
Re:Построена,но неплатена къща
« Отговор #6 -: Май 16, 2011, 12:55:24 00:55 »
...

Сега аз да питам, кои от фактите от значение за решаване на делото (от 1 до 4) всъщност за презюмирани в закона при определен фактически състав?
Дали в предмета на доказване няма да влезе доказването на датите на които е предаден строежа, както и дали възложителя е правил някакви забележки, протоколи и т.н.

Поздрави!

Едит: Щом другата страна отказва да плати, завлеченият майстор, може да упражни правата си, тоест да си получи парите само по исков ред (като заведе дело)! Това може да стане САМО по един начин: да се обърне към адвокат, който да му образува и води дело!

За пореден път, ще ти благодаря и ако някой ден минаваш дори близо към Хасково,пиши (звънни) ,че имам много да те черпя :)

На въпросите ти предполагам трябва да отговоря при евентуално задвижване на нещата и след консултация с адвокат?
Your ass must get jealous of all the shit that comes out of your mouth!